Nebuďjeleň! Inzercia, ponuka práce, zamestnanie, zoznámenia

Domov /
  • Je zakázané pridávať akýkoľvek text či materiál, ktorý nie je v súlade so zákonmi Slovenskej republiky alebo je obscénny, či akokoľvek nevhodný.

  • Nie sme zodpovední za obsah príspevkov pridaných návštevníkmi tejto stránky. Vyhradzujeme si právo vymazať akýkoľvek nevhodný príspevok bez varovania

  • Negarantujeme 100% prístupnosť servisu a nezodpovedáme za akékoľvek škody spôsobené nedostupnosťou stránky

  • Nebudeme tolerovať akúkoľvek snahu o poškodenie týchto stránok a podnikneme všetky právne kroky na potrestanie takéhoto konania.

  • Nemôžeme garantovať, že náš servis nebude obsahovať vírusy či trójske kone. Nie sme zodpovední za akúkoľvek škodu nimi spôsobenú

  • Naše stránky obsahujú linky na externé stránky, za ktorých obsah nezodpovedáme

  • Platnosť inzerátov je 365 dní

  • Duplicitné inzeráty mažeme.